חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זכין לאדם שלא בפניו

זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו שלא בפניו: זכות – אפשרית שלא בפני האדם, חובה – בפניו בלבד - גיטין יא, ב

דבר שהוא זכות לאדם, ניתן להקנות לו, או לבצע עבורו, גם שלא בידיעתו, מתוך הנחה שכיוון שהדבר לטובתו, הרי נוח לו שיעשה אדם אחר את הפעולה עבורו, והרי זה כממנה שליח בפירוש, שאז פועל השליח עבור המשלח.
לעומת זאת, דברים שיש בהם משום חובה לאדם, אי אפשר לעשותם אלא מדעתו.
למשל,
המבקש לזכות את חברו במתנה על ידי נתינתה לאדם שלישי, כיוון שביצע האדם השלישי את פעולת הקניין, כבר זכה מי שמבקשים לזכותו, ואין הנותן יכול לחזור בו.
אבל הנותן גט לשליח למסרו לאישה, יכול המשלח לחזור בו, כל עוד לא הגיע הגט ליד האישה. זאת מכיוון שהגט הוא חוב לאישה, ועל כן לא זכה השליח בגט עבור האישה שלא מדעתה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים