חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חבר - אינו צריך התראה

תלמיד חכם אינו צריך התראה - סנהדרין ח, ב

התראה היא האזהרה שמזהירים את החוטא במעמד עדים סמוך לביצוע העברה על ידו. מטרת ההתראה לאפשר לבית הדין להבדיל בין מי שחטא במזיד, היינו שידע בעת ביצוע המעשה שהוא עובר עברה, לבין מי שחטא בשוגג, שלא ידע שהמעשה אסור.
תלמיד חכם, מכיוון שחזקה עליו שהוא יודע מה אסור ומה מותר,
יש מי שאומר - ואין הלכה כמותו - שגם בלא התראה, ניתן לדון אותו כעובר עברה במזיד.
חכמים חולקים עליו וסוברים, שאף החבר צריך התראה, כי על אף שהחבר יודע מה אסור ומה מותר, מכל מקום יכול הוא לומר, שבשעת מעשה שכח או טעה, וכיוצא בזה. לכן, כדי לסלק כל טעות, יש צורך בהתראה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חבר
חבר - תואר כבוד באשכנז