חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חייך קודמין לחיי חבירך

הצלת חיי עצמו קודמת להצלת חיי חברו - בבא מציעא סב, א

כלל העדפה לעניין הצלת נפשות. אם נקלע אדם למצב שיש אפשרות שימות, ויינצל חברו; או שימות חברו, והוא יינצל - עדיף שהוא יוסיף לחיות, אף אם ימות חברו.
למשל, שניים שהיו מהלכים במדבר, וביד אחד מהם קיתון של מים, ובקיתון מעט מים, ואם ישתו שניהם, ימותו שניהם בצמא; ואם ישתה אחד מהם, יוכל להגיע למקום יישוב, וימצא שם מים. היה מי שאמר, שמוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חברו, עד שבא ר' עקיבא, ודרש את הפסוק: "וחי אחיך עמך" (ויקרא כה, לו) - חייך קודמים לחיי חברך.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן