חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טב למיתב טן דו

טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו: טוב לאלמנה להינשא - כתובות עה, א

טוב לשבת בשניים, מלשבת אלמנה. מניחים שהאישה מעדיפה להיות נשואה, ולחיות בחברת בעל, מלחיות לבדה כאלמנה.
להנחה זו נפקויות כשאיננו יודעים אם הסכימה האישה להינשא, אם לאו. אנו מניחים שהסכימה האישה להינשא על אף החסרונות שיש בנישואין אלה, משום שעצם היותה נשואה הוא דבר חשוב לה כל כך, עד שהיא מוכנה למחול על דברים רבים אחרים.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להינשא