חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טובת הנאה

תועלת צדדית העשויה לצמוח מנכס - בבא מציעא יא, ב

תועלת כספית שולית, העשויה לצמוח מנכס.
למשל, שוויה העיקרי של כתובת אישה הוא התחייבות הבעל לשלם לאישה את הסכום הכתוב בה בעת פקיעת הנישואין, אם מחמת גירושין או בגלל מותו. המוכרת את כתובתה לאחרים, מקבלת תמורת הכתובה סכום כסף הנקרא "טובת הנאה". הקונה אינו משלם לאישה את כל הסכום הכתוב בכתובה, מפני שיש סיכון בקנייה, משום האפשרות שלא תקבל האישה את דמי כתובתה כלל, כגון אם תמות לפני בעלה.
בעניין אחר, קיימת "טובת הנאה" לישראל, החייב לתת תרומה וחלה לכהן, אך יכול לתת אותן לאיזה כהן שיחפוץ. אפשרות בחירה זו עשויה להיות שווה ממון, כגון אם יאמר ישראל אחר לאדם:
"הא לך סלע, ותן תרומתך לבן בתי, שהוא כהן". אף זו קרויה "טובת הנאה".
נחלקו חכמים בשאלה אם "טובת הנאה" היא ממון, או אינה ממון - היינו, אם ניתן לראות בה דבר בעל שווי ממוני, וממילא הוא כממון, אם לאו.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן