חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טוען וחוזר וטוען

טענת דברים חדשים בבית דין המתרצים את הקודמים - בבא בתרא לא, א

בעל דין שטען את טענותיו בבית דין, יכול לטעון אחר כך דברים אחרים, הבאים לתרץ את דבריו הראשונים, אף אם יש בהם משום הכחשה חלקית לדבריו הראשונים.
למשל, אם טענו שניים לגבי שדה, ואמר כל אחד מהם: "השדה של אבותי", והביא אחד עדים שהוא של אבותיו, והביא האחר עדים שהחזיק בשדה שלוש שנים, ויש לו חזקה שהשדה שלו, הדין הוא שהשדה חוזר אל מי שהביא עדים שהוא של אבותיו, מפני שחזקתו של השני היא "חזקה שאין עמה טענה".
אם חזר השני ואמר:
"השדה היה של אבותיך ואתה מכרת אותו לי, וזה שטענתי קודם שהוא של אבותי, התכוונתי שהשדה שלי כאילו היה של אבותי",
או שאמר:
"של אבותי הוא שלקחו את השדה מאבותיך" –
הרי זו טענה טובה, שהרי נתן "אמתלא" לדבריו הראשונים, ועל כן הוא יכול לחזור ולטעון.
אמנם, אם הוא עוקר את דבריו הראשונים בטענתו החדשה לגמרי, אין שומעים לו בטענתו החדשה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חזקה שאין עמה טענה
חזקת שלוש שנים
אמתלא