חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טענו חטין, והודה לו בשעורין

תשובה שלא ממין השאלה - בבא מציעא ה, א

"הודאה שלא ממין הטענה". הכלל הוא, שאין מודה במקצת חייב שבועה, אלא כשהחלק שהוא מודה בו הוא ממין הדבר שתבע ממנו התובע.
כגון, מי שתבע מחברו כור חטים, והשיבו הלה:
"אין לך בידי אלא לתך (=חצי כור) חיטים" –
חייב שבועת מודה במקצת, שאינו חייב את מחצית הכור הנוספת;
אך אם השיבו:
"אין לך בידי אלא כור של שיעורים" –
פטור, מפני שלא הודה לו במין שטענו, והודה לו במין אחר שלא טענו, ועל כן אין לראות כאן הודאה במקצת הטענה שנטענה, ואין מקום לשבועת מודה במקצת.
בהשאלה משמש הביטוי, למי שנשאל בעניין מסוים, ומשיב שלא לעניין. אומרים עליו: "טענו חיטים, והודה לו בשעורים".


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן