חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יד בעל השטר על התחתונה

מצבו של בעל השטר נחות - כתובות פג, ב

כל המוציא שטר כנגד מי שמחזיק בנכס מסוים, יכול לגבות בו רק מה שמפורש בשטר. לגבי מה שסתום בשטר, וניתן להתפרש באופנים שונים, הכלל הוא שמפרשים את השטר במשמעות המזערית של מה שכתוב בו.
יוצא מזה, שלעניין הפרשנות מצב בעל השטר נחות לעומת מצבו של המוחזק.
למשל, הבעל זכאי בנכסי אשתו לשלושה דברים:
לאכול פירות;
לרשת אותה, אם מתה האישה בחייו;
שאם תמכור האישה את הנכס, מכרה בטל.
בעל שכתב לארוסתו בשטר: "דין ודברים אין לי בנכסייך", כלומר לכשתינשאי לי, לא תהיה לי טענה לגבי זכות בנכסייך; אף על פי כן, זכאי לאכול מפירות הנכסים, ואם מתה בחייו, יורש אותה. זאת מפני שאנו נותנים לדבריו את המשמעות המצומצמת ביותר, וקובעים שמשמעות דבריו היא רק לעניין, שאם מכרה נכסיה, או נתנה אותם במתנה - מעשיה קיימים, ואין הבעל יכול להוציא מיד הלקוחות.
הפרשנות שאנו מפרשים את: "דין ודברים אין לי בנכסייך" היא, שוויתר רק על הזכויות בנכסים עצמם (ולא על הפירות, ועל כן הוא אוכל מהם), ורק בחיי האישה - כל זמן שהם "נכסיה" (ולא לאחר מותה - ועל כן הוא יורש אותה).

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן