חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יד הקדש על העליונה

מכריעים לטובת ההקדש בעת ספק - שקלים, פרק ד, משנה ט

בעת ספק במשא ומתן בין אדם להקדש, מכריעים לטובת ההקדש.
למשל, מי שקיבל על עצמו לספק להקדש מצרכים שונים, כגון סלתות, בשער של ארבע סאים בסלע, ואחר כך נתייקרו ועמדו שלוש סאים בסלע - עליו לספק בשער הזול, שקבעו בתחילה;
ואם קיבל על עצמו לספק סלתות בשער של שלוש סאים בסלע, והוזלו הסלתות ועמדו על ארבע סאים בסלע, יספק בשער הזול.
זאת מפני שיד ההקדש על העליונה, ואין ההקדש מפסיד בגלל התייקרות מחירים ומרוויח בעת הוזלתם.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ידו על העליונה