חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ידות נדרים

דיבור המבטא מקצת מנדר שאדם אוסר על עצמו - נדרים ב, ב

ידו של כלי, הידית, היא חלק מן הכלי שאינו עיקר הכלי, אך האוחז בה יכול לטלטל את כל הכלי.
ידות נדרים הם ביטויים שאדם נוקט בהם, שאינם מפרשים את כל הנדר, אלא מבטאים מקצתו בלבד, אך מכיוון שיש במה שאמר כל משמעות הנדר, חל הנדר בשלמותו.
למשל, מי שאמר לחברו:
"מודרני ממך שאני אוכל לך" –
אף שלא אמר שהוא אוסר על עצמו את האכילה משל חברו כקרבן, שזהו הנוסח המלא של נדר, הרי זה כאילו אסר על עצמו בנדר גמור לאכול משל חברו. התלמוד מסתפק לגבי עניינים נוספים (כגון: פאה, צדקה, הפקר), אם גם מהם די בנוסח שהוא בגדר "יד", או שמא נדרש בהם ניסוח מלא כדי לתת תוקף משפטי לדברים.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן