חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהא מונח עד שיבוא אליהו

ימתין עד שיתברר הספק - בבא מציעא לז, א

יונח עד שיתברר הספק, כביכול עד שיבוא אליהו, שעתיד לברר את כל הספקות. זוהי אחת הדרכים שנוהגים בהן במקרים של ספק.
למשל, שניים שהפקידו אצל אחד - זה מאה זח וזה מאתיים; וכשבאים לקחת את הפיקדון, טוען כל אחד שהוא הפקיד מאתיים זוז.
יש מי שאומר, שהשומר נותן לכל אחד מהם מנה, והשאר יהא מונח עד שיבוא אליהו.
ר' יוסי סבור, שאם יהיה הדין כן, לא יבוא הרמאי להודות על האמת. לכן, כדי ליצור לחץ על הרמאי שלא ירמה, וידרוש מאתיים, קבעו שיהא הכול מונח עד שיבוא אליהו.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד אשואל
הערה: היה כדאי לבאר מהי כונת חז"ל עד שיבוא אליהו האם יש לחכות ממש עד בואו של אליהו הנביא, כמו שמסבירים חלק מרבותינו הראשונים, או שמא הכוונה היא עד שיתברר הדבר, כמובא בפסקי ריא"ז לבבא קמא, וכן נראה מדברי ספר כבוד חכמים למהר"י לנדא זצ"ל בהקדמתו. שאליהו עניינו ביאור וידיעה גמורה. וכן ברמב"ם בהלכות גזלה ואבדה פרק יג הלכה ו משמע בירור ע"י הודאת בעלי הדין.
מקור ההערה: אנציקלופדיה תלמודית, ספר כבוד חכמים


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן