חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יציבא בארעא, וגיורא בשמי שמיא?!

ביטוי תמיהה לדבר שלא ייתכן- בבא קמא מב, א

האזרח בארץ, והגר בשמי השמים?! כלומר, האזרח למטה והגר למעלה?!
ביטוי המשמש לתמיהה שמשמעותה, שלא ייתכן כן, כשם שלא ייתכן שמעמדו של הגר יהיה למעלה משל האזרח.
למשל, במהלך הדיון בגמרא, יש מי שאומר, שאלמלא פסוק מסוים, שגילה לנו את הדין, יכולנו לחשוב, ששור מועד שנגח אישה ופגע בוולדותיה, יהיה פטור מדמי ולדות, בעוד שור תם שגרם לאותו נזק, יהיה חייב.
על כך באה התמיהה: "יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא?" כלום היינו מעלים על דעתנו, שדינו של שור תם יהיה חמור וקשה מדינו של שור מועד, ויהיה השור המועד למטה בארץ והתם למעלה בשמים?

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן