חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כל דאלים גבר

החזק הוא המנצח - בבא בתרא לד, ב

כל מי שהוא חזק גובר.
כשיש שניים הטוענים לגבי נכס שאינם מוחזקים בו, וכל אחד טוען שהוא שלו, ואין לאחד מהם ראיה, או שראיותיהם שקולות, בית הדין מסתלק מלהכריע. התוצאה היא, שמשאירים את הנכס ביניהם, ומי שיגבר על חברו בכוח, יזכה בנכס, ויעבור נטל ההוכחה לשני, מפני שיהיה אז כמי שמבקש להוציא את הנכס מיד חברו, המוחזק בו.

הרא"ש (בבא בתרא, פרק ג, סימן כב) מבאר, שהקביעה "כל דאלים גבר" מתייחסת רק לתפיסה הראשונה של הנכס, שהתופס ראשון את הנכס זוכה בו עד שיביא חברו ראיה, וכל זמן שלא יביא ראיה, לא יוכל לתפוס את הנכס מיד המחזיק בו, שהרי לא מסתבר שיתקנו חכמים שיהיו במריבה ובמחלוקת כל ימיהם, ויגבר זה היום ומחר חבירו.

לדעתו, ההיגיון העומד בבסיס הפסיקה "כל דאלים גבר" הוא שסמכו חכמים, שמי שהדין עמו יוכל להביא ראיות, וגם ישתדל לתפוס את הנכס שלו יותר ממה שישתדל חברו; ומי שהנכס אינו שלו לא יתאמץ ביותר לתפוס את הנכס. משום שאין טעם רב שיתאמץ, שהרי יוכל בעל הנכס האמיתי להביא ראיות ולהוציא את הנכס מידיו.

אברהם טננבוים, האם יש מקום לכלל "כל דאלים גבר" במשפט

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן