חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כתובת בנין דכרין

כתובת בנים זכרים - כתובות נג, א

אדם צריך לכתוב בכתובת אשתו, שהבנים הזכרים שיהיו לה ממנו, יירשו את כסף כתובתה מלבד החלק שיש להם עם שאר אחיהם. היינו, שאם תמות האישה בחיי בעלה, ויירשנה בעלה, ויש לו בנים זכרים ממנה ומאישה נוספת, יטלו בניה את כתובתה, ולא בני האישה האחרת.
כתובת בנין דכרין, אף אם לא כתבה הבעל במפורש בכתובת אשתו, תנאי בית דין הוא שתחול.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן