חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לא בשמים היא

הלכות התורה נקבעות ע"י חכמים ולא על פי מופתים - בבא מציעא נט, ב

אמנם ניתנה התורה משמים, אך מעת שניתנה, מסורה ההלכה ביד חכמים להכריע בה על פי אמות מידה אנושיות, ועל כן אין מתחשבים לצורך קביעת ההלכה בבת קול מן השמים, או בגורמים שאינם טבעיים, המוכיחים כביכול כיצד יש לפסוק את ההלכה.
במחלוקת חכמים ור' אליעזר בעניין תנורו של עכנאי, ביקש ר' אליעזר להוכיח באמצעות מעשי ניסים, שהלכה כמותו. המעשים אמנם התרחשו, ואף על פי כן לא הסכימו חכמים, שיש מכאן ראיה שהלכה כמותו. זאת מפני שנאמר במקרא: "לא בשמים היא" (דברים ל, יב).

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: למאי נ"מ?
הערה: התוס' שם בא מציעא נט ע"ב ובעוד מקומות מסייגים כלל זה. ועי' אגרות הראי"ה סי' קג.

מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן