חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לאו שניתק לעשה

מצוות לא תעשה הצמודה למצוות עשה - מכות יג, ב

מצוות לא תעשה שנצמדה למצוות עשה,

הדין הוא, שלאו הניתק לעשה - היינו מצוות לא תעשה, שאם עבר אדם עליה, הוא יכול לתקן את העבירה על ידי קיום מצוות עשה - אין לוקים עליו.

למשל: איסור גנבה וגזלה הם בגדר לאו הניתק לעשה, שכן נאמר בתורה:
"לא תגזול" (ויקרא יט, יג),
ונאמר גם:
"והשיב את הגזלה אשר גזל" (שם ה, כג),
ועל כן, העובר על איסורים אלה, אינו לוקה.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: אני חושב שיש דוגמא נוספת לשיטה זו בלאו הניתק לעשה והיא :"לא תלקט פאת שדך שהתורה אמרה לא לקחת את מה שנשאר בשדה אלא להשאיר את זה לעניים וממילא אם לא השארתי הרי עברתי על לאו והוי לאו שכביכול יוצא וניתק מן ההעשה ולכאורה זה למעשה גם הנפקא מינה בין שתי השיטות מה הדין במקרה שכבר עבר את ההעבירה דלפי השיטה הראשונה הרי וודאי יכול לתקן את הלאו בזה שמקיים את ההעשה אך לפי השיטה השניה לא משמע כן אלא כיוון שעבר את העבירה שוב אינו יכול לתקנה .


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן