חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

למה לי קרא? סברא הוא!

ביטוי תמיהה למקור דין מסוים - בבא קמא מו, ב

ההיגיון נותן, והשכל מחייב, שכך הוא עניין זה, ועל כן לשם מה יש צורך בכתוב?
ביטוי הנאמר בתמיהה, תוך כדי משא ומתן בתלמוד, לגבי מקורו של דין מסוים.
למשל, היה מי שאמר, שהמקור לכלל:
"המוציא מחברו- עליו הראיה" הוא הפסוק:
"מי בעל דברים יגש אליהם" (שמות כד, יד).
כלומר, על בעל הדברים, התובע, להביא ראיות לבית הדין כדי לזכות בדינו. נמצא מי שתמה עליו: "למה לי קרא? סברא הוא!", כלומר, דין זה ניתן ללמדו בדרך הגיונית: כשם שמי שכואב לו מכאוב, הולך אל הרופא, כך הרוצה להוציא דבר מה מיד חברו, הוא שצריך להביא את הראיה שהוא זכאי לכך, ורק לאחר שיוכיח את טענתו - יזכה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
המוציא מחבירו עליו הראיה