חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מידת חסידות

לפנים משורת הדין - בבא מציעא נב, ב

דרך שנוהג בה חסיד, היינו מי שהולך "לפנים משורת הדין".
למשל, נזכר במשנה משך הזמן, שיכול מי שקנה מקח לחזור ולתבוע את שיעור האונאה, או לבטל את המקח.
כמו כן, נזכר משך הזמן, שיכול מי שקנה מטבע כמטבע שלמה, ונמצא המטבע חסר ממשקלו, לתבוע את שיעור האונאה, או לבטל את המקח. אך נאמר, שאם מי שנתן את המטבע החסר לחברו מכיר את המטבע, ראוי לו, ממידת חסידות, שיקבלנו מיד הלוקח, אף אם חלף פרק הזמן שנקצב לאונאה במטבע.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
לפנים משורת הדין
משנת חסידים