חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסיג גבול

גוזל קרקע חברו על ידי שינוי סימני הגבול - ספרי דברים, קפח

משנה סימני תחומי הקרקעות שבינו לבין חברו, כדי שתיכנס קרקע חברו לתוך שלו.
נוסף לאיסור גזל הרגיל, יש לגבי הקרקעות בארץ ישראל איסור לשנות את סימני הגבול שבין קרקעותיו של אדם לאלה של חברו, כדי להרחיב את גבול שדהו על חשבון שדה חברו.
איסור זה נלמד מן האמור בתורה:
"לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר ה' אלהיך נותן לך לרשתה" (דברים יט, יד),
וממה שנאמר בקללות שבהר עיבל:
"ארור מסיג גבול רעהו" (דברים כז, יד).
כן אמרו:
"מנין למחליף דברי ר' אליעזר בדברי ר' יהושע ודברי ר' יהושע בדברי ר' אליעזר... שהוא עובר בלא תעשה? תלמוד לומר: 'לא תסיג גבול רעך'" (ספרי, שם).
לאיסור זה הסמיכו גם את איסור הסגת גבול חברו בקיפוח פרנסת חברו.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן