חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תיקון העולם

תקנות לשמירה על סדרי חיים תקינים - גיטין מ, ב

לשם שמירה על סדרי חיים תקינים בעולם; למען טובת הציבור. אחד המניעים לתקנות חכמים הוא שאיפתם לשמירה על סדרי החיים.
למשל, התקין הילל את הפרוזבול, מפני תיקון העולם - כדי שלא יפסיקו עשירים להלוות לעניים, מחשש שתשמיט שנת השמיטה את חובם.
או למשל, תיקנו שאין פודים את השבויים במחיר גבוה במיוחד, אף על פי שמצוות פדיון שבויים היא מצווה גדולה, וזה מחשש שאם יראו הגויים, שישראל פודים את השבויים במחיר גבוה, ירבו לשבות שבויים, וישתבש הסדר הטוב והתקין שבעולם.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: מפני תיקון העולם הוא לא תמיד תקנת ח"כ אלא מציאת טעם לדין תורה
מסוים- שאותו הדין הוא משום תיקון העולם.
כל זה לשיטת ר"ע דדריש טעמא דקרא ואומר שהטעם לדין זה הוא משום תיקון העולם


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תקנת השבויים
עולבנא דדייני
שורת הדין
תקנת השבויים
נכסים משועבדים; נכסים בני חורין