חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מצווה רבה

מצוה חשובה במיוחד - בבא בתרא ח, א

מצווה גדולה.
אמרו חכמים על מצוות פדיון שבויים, שהיא "מצווה רבה", היינו מצווה חשובה במיוחד. הסיבה לכך היא, שייסורי השבי והסכנות, שהשבוי מצוי בהן, גדולים במיוחד, ויש לעשות כל מאמץ לשחרר את השבוי משביו. מכיוון שכך, מצוות פדיון שבויים קודמת לפרנסת עניים ולדאגה למלבושיהם.
וכך כותב הרמב"ם על מצווה זו:
"אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים; שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות... ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים" (הלכות מתנות עניים, פרק ח, הלכה י).
בתלמוד מסופר על אישה חשובה ששלחה ארנק דינרים לאמורא רב יוסף, וציוותה שישמשו הדינרים למצווה רבה. הסיק רב יוסף שיש להשתמש בדינרים לפדיון שבויים, שאין לך מצווה גדולה ממצווה זו.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תרי"ג מצוות