חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

משנה ראשונה; משנה אחרונה

שינוי דין שהורו תנאים ראשונים על ידי תנאים האחרונים (נדרים צא, א)

משנה ראשונה היא משנה שהורו ראשוני התנאים. משנה אחרונה הן ההלכות שהורו התנאים האחרונים.
בלשון "משנה ראשונה" ו"משנה אחרונה" נוקטים כשאמרו חכמים דין פלוני בעניין מסוים, ואחר כך, מנימוקים שונים, שינו את הדין שנקבע בעבר.
למשל, על פי משנה ראשונה - אשת כהן שאמרה לבעלה שנאנסה והיא אסורה עליו, או שבאה אליו בטענות בענייני אישות, שאין לו כוח גברא, ואינו מסוגל להוליד, או שאסרה עצמה בהנאת תשמיש מכל היהודים ואף מבעלה בכלל - האמינו לה חכמים, מאחר שזלזלה בעצמה כשאמרה דברים אלה בבית הדין, ופסקו שהבעל חייב לגרשה ולשלם לה כסף כתובתה.
מאוחר יותר, חששו חכמים שמא אישה שתרצה להינשא לאחר, תבקש להפקיע עצמה מרשות בעלה באחת מן העילות המנויות לעיל. על כן, על פי משנה אחרונה, אין מאמינים לאישה כשהיא טוענת טענות אלה.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שמים ביני לבינך