חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מתנה על מה שכתוב בתורה

התנייה בניגוד לאמור בתורה - כתובות נו, א

מתנה תנאי שהוא בניגוד לנאמר בתורה.
למשל, האומר לאישה:
"הרי את מקודשת לי, על מנת שאם אמות, לא תהיי זקוקה ליבם"
תנאו בטל, והקידושין תופסים, כאילו לא היה בהם תנאי כלל. כל זה אמור לגבי התנאה על דיני האיסורים שבתורה.
לעומת זאת, בהתנאה על דיני הממונות, יש מי שסבור שהתנאי קיים.
למשל, האומר לאישה:
"הרי את מקודשת לי, על מנת שלא אתן לך שאר וכסות"
האישה מקודשת, ואין עליו לתת לה שאר וכסות.
הסובר ש"המתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון - תנאו קיים" מבסס דינו על ההנחה שבענייני ממון אין דיני התורה באים לכפות על האדם את ההסדרים שהם מציעים, ואין מניעה שיתנה עליהם כל אחד כרצונו.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן