חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מתנה על מנת להחזיר

מתנה הניתנת בתנאי שיחזירוה - סוכה מא, ב

מתנה שאדם נותן לחברו לעולם, על תנאי שרק אם יחזירנה לו לאחר מכן, יתברר שקיבל מתנה; ואם לא יחזיר, נתברר שלא קיבל מתנה כלל.
כיוון שכך, מי שאין לו אתרוג ביום טוב ראשון של סוכות, אף כי אינו יכול לצאת ידי חובת המצווה באתרוגו של חברו, אם חברו נותן לו את האתרוג במתנה על מנת להחזיר, ולבסוף החזיר לו את האתרוג, יצא ידי חובת נטילה, כי בשעת הנטילה היה האתרוג שלו; ואם לא החזירו לאחר מכן, נתברר שלא יצא.
המובא כאן הוא על פ' שיטת הרא"ש (סוכה, פרק ג, סימן ל). אמנם, לדעת "קצות החושן", סימן רמא, סעיף קטן ד), מתנה על מנת להחזיר היא מתנה לזמן, היינו מתנה שבתוך אותו זמן היא של המקבל, ולאחר זמן נעשית של הנותן.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן