חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נכסי מלוג

נכסים בהם הקרן שייכת לאישה והבעל נהנה מהפירות - בבא קמא צ, א

נכסים שהאישה מכניסה לבעלה עם נישואיה מתוך כוונה שתישאר הקרן שלה, ואז הבעל זכאי ליהנות מן הפירות.

נכסים אלה הם נכסי האישה, ועם פקיעת הנישואין כתוצאה מגירושין או מיתת הבעל, האישה מקבלת את הנכסים בעינם, כך שאם עלה ערכם - הרוויחה; ואם ירד ערכם, או שאבדו מן העולם - הפסידה.

מבחינה לשונית יש שפרשו מלוג מלשון מליגה, שמשמעותה תלישה. כשתולשים שער מן הראש, הראש נשאר והשערות אינן; וכך גם בנכסי מלוג: הקרן נשארת בבעלות האישה, אך הפירות "נתלשים" מן הקרן, ומועברים לבעל.

זאת בניגוד ל"נכסי צאן ברזל" שהבעל אחראי לשוויים, שאם פחת ערכם - הבעל הפסיד, ואם עלה ערכם, הבעל הרוויח.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
נכסי צאן ברזל
נכסי מלוג - הסבר המושג