חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נכסי צאן ברזל

נכסים שמביאה האישה לעת נישואיה, כדי שיהיו ברשות בעלה בבא קמא פט. א

נכסים שהכניסה האישה לבעלה מבית אביה. הנכסים הופכים לרכוש הבעל, ולכן הוא חייב באחריותם, אם שינו הנכסים את ערכם, בעת הגירושין או במות הבעל - הם חוזרים לאישה בערך שהיה בעת הנישואים. נכסים אלו נרשמים בכתובה.

נכסים שהאישה מכניסה לבעלה עם נישואיה, מתוך כוונה שיהיו ברשותו וקניינו.
נכסים אלה נידונים כנכסי הבעל, והוא יכול לעשות בהם כרצונו. עם פקיעת הנישואין, כתוצאה מגירושין או ממיתת הבעל, מקבלת האישה את שווי הנכסים לפי מה שנקבע בשטר הכתובה. היינו, עליית המחיר או ירידתו משמעותיים כלפי הבעל, ואילו כלפי האישה נכסים אלה כמוהם כברזל הנותר תמיד כמות שהוא בלא שינוי.
בהשאלה: דבר של ממש, דבר קיים וקבוע.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
נכסי מלוג
נכסי מלוג - הסבר המושג