חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נכסים משועבדים; נכסים בני חורין

נכסי החייב לחברו ומכרם לאחר שנשתעבדו; נכסים בידי החייב (גיטין מח, ב)

נכסים משועבדים - מי שנתחייב בתשלום לחברו, כגון מי שלקח הלוואה, או מי שהזיק את חברו, נכסיו משתעבדים לחוב זה, ואם מכר את הנכסים הללו, לאחר שנשתעבדו בחובו, יכולים המלווה והניזוק לגבות את החוב ואת הנזק מהנכסים שביד הלקוחות.
נכסים בני חורין - נכסים שביד החייב. הכלל הוא:
"אין נפרעים מנכסים משועבדים, במקום שיש נכסים בני חורין, ואפילו הן זיבורית".
כלומר, המלווה או הניזוק אינם יכולים לגבות את דמי החוב או הנזק מנכסים שביד הלקוחות, אם נשתיירו בידי הלווה או המזיק נכסים בני חורין. ואף על פי שהנכסים בני חורין הם זיבורית, אין המלווה והניזוק יכולים לומר, שכבר נשתעבדו להם קרקעות הבינונית או העידית שמכר החייב, אלא גובים מהנכסים בני החורין כפי שהם. הטעם לכך הוא "מפני תיקון העולם", כדי לאפשר חיי מסחר תקינים ולמנוע הפסד מן הלקוחות.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תיקון העולם