חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחריות נכסים

אחריות הנכסים להלוואה שלקח בעליהם - כתובות יב, ב

קידושין כו, א
נכסים שיש להם אחריות - קרקעות ובתים, שהמלווה כסף לחברו סומך עליהם, שייפרע מהם, אם לא יהיה ללווה כסף לפירעון, לפי שהם קיימים ועומדים. ועל כן אף אם מכרם הלווה לצד שלישי - טורף אותם המלווה מן הקונים, אם אין ביד הלווה לפרוע את חובו.
נכסים שאין להם אחריות - מיטלטלין, שהמלווה כסף לחברו אינו סומך עליהם בשעת ההלוואה שייפרע מהם, אם לא יהיה ללווה כסף לפירעון, לפי שאינם קיימים ועומדים, ועל כן אם נמכרו ללקוחות, אין המלווה יכול לטרוף מידם, ואפילו היו המיטלטלין ביד הלווה בשעת ההלוואה, ומכרם לאחר מכן.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן