חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נקיי הדעת שבירושלים

אנשים בעלי מידות טובות ומיושבים בדעתם - סנהדרין כג, א

נקיי דעת הם אנשים בעלי מידות טובות, ומיושבים בדעתם.
על נקיי הדעת שבירושלים מסופר, שהקפידו במיוחד בעניינים שונים, ואחד מהם הוא, שלא היו חותמים על שטר, אלא אם כן ידעו מי חותם עמהם, שמא יחתום אתם מי שהוא פסול, ויגרום שתתבטל העדות כולה, ויגרום להם בושה.
כמו כן, לא היו נקיי הדעת יושבים בדין, אלא אם כן ידעו מי יושב עמהם לדין, וזה כדי להימנע מלשבת לדון עם מי שפסול לדון.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן