חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אפשטיין רבי יחיאל מיכל ובנו רבי ברוך הלוי

חי בשנים (1829 - 1908). מחבר הספר "ערוך השלחן". בנו הוא רבי ברוך הלוי אפשטיין, מחבר "תורה תמימה"

רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין (סוף המאה ה-19), כתב את ספרו במתכונת "שולחן ערוך", באותה חלוקה לסימנים, אך בהרחבה רבה, ובהוספת הדעות השונות שנתחדשו עד ימיו.

הרב אפשטין נולד בבוברויסק במינסק. עוד מצעירותו למד בצורה שיטתית ומסכמת. החל מתרכ"ה (1866) שימש כאב בית דין בנובוז'יבקוב באוקראינה . בתרמ"ג (1883) עבר לנובהרדוק שם שימש כמורה הוראה. התפרסם במיוחד בזכות ספרו ערוך השלחן שיצא לאור אחרי פטירתו. היה אביו של רבי ברוך הלוי אפשטין וחותנו של הנצי"ב.

בהקדמתו כותב רבי יחיאל, כי לאחר רבי יוסף קארו חיבר רבי מרדכי יפה את ספרו "הלבוש", וממנו ידעו סיכום הדינים וטעם ההלכות שבשולחן ערוך. אבל לאחר דורו קמו פוסקים רבים שחיברו ספרים גדולי ערך על השולחן ערוך והטור, ושוב אין אדם יודע כיצד לפסוק הלכה מרוב הדעות. משום כך חיבר את ספרו "ערוך השולחן", ובו הביא את דעת השולחן ערוך, דברי האחרונים החולקים עליו, ואת הכרעת ההלכה במקרה של מחלוקת שנשארה ללא הכרע. "לשלמות מלאכת הקודש" - כותב רבי יחיאל בהקדמתו - "הבאתי כל הדינים (בחלק חושן משפט), ואף אלו שאינם נוהגים בזמן הזה, כמו דיני סנהדרין, ודיני סמיכה ומשא ומתן בדיני נפשות ודיני הזמה וכל דיני רוצח ועגלה ערופה וגם דין ערי מקלט".

בנוסף לספרו זה חיבר גם את "ערוך השולחן העתיד" בו ייחד את הדיבור על ההלכות שאינן נוהגות בזמן הזה.

"ערוך השולחן" נכתב לפי מתכונת הספר "שולחן ערוך", ובחלוקת הסימנים של השולחן ערוך. בגלל הרחבת היריעה הרחיב רבי יחיאל מיכל את שמות הסימנים, והזכיר בשם הסימן את כל הדינים הנכללים בו.

טקסט מלא של הספר "ליל שימורים" על הגדה של פסח לרבי יחיאל מיכל הלוי אפשטין

רבי ברוך הלוי אפשטיין
בנו, ברוך הלוי אפשטיין מפינסק, חיבר את הספר "תורה תמימה" - ביאור לחמשה חומשי תורה. חיבר גם פירוש למגילות.

טקסט מלא של מגילת אסתר עם פירוש תורה תמימה

ברוך הלוי אפשטיין, בספרו "מקור ברוך" מספר על מקור המשפחה, החל מגירוש ספרד. המשפחה, שבמקורה נקראה בנבנישתי, נשתקעה בעיר אפשטיין והקפידה להיקרא "הלוי אפשטיין" על מנת להיבדל ממשפחות אפשטיין, שאינן משבט לוי. (הערת דפנה עשת).


מקור הערך: יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ, מתוך: תורה מסיני


הערות לערך:
שם המעיר: יהודה אהרן הורוויץ
הערה: ניתן להוסיף לרשימת ספריו את חיבורו הראשון
אור לישרים. זיטומיר תרכ"ט.
פורסם במהדורה חדשה:
כתבי הערוך השולחן - כולל אור לישרים וליקוט שו"ת, אגרות ותולדות. [ירושלים תשס"ז] בעריכת יהודה אהרן הורוויץ

מקור ההערה: מחקר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הפוסקים האחרונים
ספרים בטקסט מלא
ליל שימורים
גשמי ברכה