חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נתת דבריך לשיעורין?!

יצירת חוסר אחידות ואי ודאות - בבא בתרא כט, א

במקום לקבוע מידה אחידה וקבועה, קבעת מידות רבות.
בקביעת שיעורים ראוי ליצור מידה קבועה ואחידה, שתאפשר אחידות ההלכה וודאותה. כיוון שעיקרון זה מקובל, תמהים לפעמים: "נתת דבריך לשיעורין?!". היינו, אתה חורג מהעיקרון המנחה, ויוצר חוסר אחידות ואי ודאות.
למשל: המחזיק בשדה חברו שלוש שנים, ובעל השדה ידע על כך ולא מיחה בידו - יש ראיה למחזיק בשדה שקנה את השדה או קיבל אותו במתנה.
חכמי התלמוד דנו בשאלה, מדוע נקבע פרק זמן של שלוש שנים דווקא.
רבא
העלה סברה לפיה:
שנה ראשונה אין אדם מקפיד,
שנתיים - אינו מקפיד,
שלוש - מקפיד,
והואיל ולא מיחה כנגדו - מכאן ראיה שהקנה לו.
אמר לו אביי: אם כך הוא, הרי אצל בני אלישיב שמקפידים אפילו על מי שעובד ליד גבול שדותיהם, אם לא מיחו, צריכה להיווצר חזקה לאלתר, ואם כך - "נתת דברך לשיעורין?!"


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חזקת שלוש שנים