חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סדנא דארעא חד הוא

בסיס וחיבור אחד לכל העולם - קידושין כז, ב

סדן הארץ אחד הוא; בסיס וחיבור כל הקרקעות שבעולם אחד הוא.
מי שמסר לחברו עשר בהמות באפסר אחד, ואמר לו על אחת מהן: "קנה זו! ", לא קנה את השאר. לעומתו, מי שמכר לחברו עשרה שדות בעשר מדינות, כיוון שהחזיק באחד מהם - קנה את כולם.
הסיבה להבדל כהלכה היא:
שאת עשר הבהמות רואים כגופים החלוקים זה מזה, ועל כן אם אמר שיקנה בהמה אחת מן העשר, אין לומר שקנה גם את השאר;
מה שאינו כן בקרקע, כיוון שכל קרקעות העולם מחוברות זו לזו, הרי גם אם החזיק בשדה אחד, יכול לקנות את האחרים המחוברים לו ביסודם.
בהשאלה משמש ביטוי זה לומר, שמנהגי בני האדם דומים בכל מקום.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: מנדי מליק
הערה: בס"ד
על פי התלמוד הבבלי: "אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן התם הוא דסדנא דארעא חד הוא ." (בבא בתרא, דף סז ע' א). במקור זהו מונח משפטי בעניין השלמת חזקה בקניין, כאשר המכר הוא קרקעות.

זה מופיע גם בב"ב


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן