חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סהדי שקרי - אאוגרייהו זילי

עדי שקר בזויים בעיני שולחיהם - סנהדרין כט, א

עדי השקר בזויים בעיני השוכרים אותם.
כדי להרתיע את העדים מלהעיד עדות שקר, היו מכניסים אותם לחדר, ומזהירים אותם בדברים, על כוח עדות שקר ועל חומרתה. גם היו אומרים להם, שהבושה להעיד שקר היא גדולה, עד כי עדי השקר קלים ובזויים אפילו בעיני השוכרים אותם.
המקור לכך הוא סיפור כרם נבות, שם המליצו יועצי אחאב לשכור עדי שקר למשפט נבות, והעדים הללו מכונים בפי יועצי אחאב עצמם: "בני בליעל" (מלכים א כא, י).

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן