חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סיטומתא

חותם על חביות היין - בבא מציעא עד, א

חותם שרושמים החנוונים על חביות של יין. סיטומתא היא דוגמה למשמעות המנהג בדיני המסחר.
קמעונאי למכירת יין היה קונה אצל הסיטונאי כמה חביות של יין. בגלל חוסר מקום בחנותו של הקמעונאי לאחסון החביות שקנה, היה מוביל לחנותו חבית אחת בכל פעם, ואת השאר משאיר אצל הסיטונאי. כשאזל היין מן החבית שלקח, היה חוזר ולוקח חבית נוספת מן החביות שקנה.
מאחר שנשארו החביות בינתיים אצל הסיטונאי, היה הקמעונאי מטביע חותם על החביות שקנה, ומשלים בזה את המקח. אף על פי שמצד הדין אין החביות קנויות לקונה, מאחר שלא משך אותן, אלא השאיר אותן ברשות המוכר, אם במקום מסוים מנהג הסוחרים הוא, שרישום החביות הוא קניין גמור, הרי הסיטומתא קונה, כאילו הייתה כאן משיכה.
בספר "דבר אברהם" (סימן א), מבואר, שכיוון שיסוד הקניינים הוא גמירת דעת של המוכר ושל הקונה, שיעבור החפץ לקונה, משום כך כל שעושה מעשה שמנהג הסוחרים לקנות באותה דרך, יש כאן רצון וגמירת דעת שיעבור החפץ לקונה, ולכן קונה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן