חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סמוכין על שלחנו

הוא מפרנסם - בבא קמא פז, ב

הוא מפרנס אותם.
יש דינים שונים הנוגעים לבניו ובנותיו של אדם בעניינים מסוימים בשל העובדה שהם סמוכים על שולחן אביהם, והוא מפרנס אותם.
למשל, אב שחבל בבניו ובבנותיו הגדולים, אם הם עומדים ברשות עצמם, חייב לשלם להם; אך אם הוא דואג לצורכיהם ומפרנסם, הוא פטור מלשלם להם.
כמו כן במציאת בנו ובתו הגדולים, אם הם עומדים ברשות עצמם, הרי היא שלהם; אך אם הם סמוכים על שולחן אביהם, המציאה של האב.
הטעם לכך הוא, שאנו מבקשים למנוע איבה בין האב לילדיו, כתוצאה מכך שהוא מוציא עליהם הוצאות, ואינו נהנה, כשאפשר שייהנה ממה שיש לבניו.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן