חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עבירה לשמה

עשיית עברה לשם מטרה טובה - נזיר כג, ב

עברה הנעשית לשם מטרה טובה.
העובר עברה בכוונה להשיג באמצעותה מטרה חיובית, שקול למי שעושה מצווה שלא לשמה, דהיינו למי שמקיים מצווה, שלא מתוך כוונה לקיים את המצווה.
למשל, יעל אשת חבר הקיני, שהמיתה את סיסרא, נבעלה לו כמה פעמים קודם שהרגה אותו, בשביל להתיש את כוחו, כדי שתוכל להרגו. למרות שהבעילות שנבעלה לו הן בגדר עברה, מכיוון שהייתה זו עברה לשמה, זכתה יעל לתשבחות על המעשה שעשתה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: מיכאל אברהם
הערה: יש שני סוגי פעולות שעונות להגדרה שלמעלה, ולמען הקיצור והבהירות ניתן דוגמאות: חילול שבת למען פיקוח נפש עונה לכאורה להגדרה שלמעלה, שהרי הוא פעולת עבירה (=חילול שבת) כדי להשיג מטרה טובה (=הצלת חיים). אבל זוהי פעולה שכלל אינה מוגדרת כעבירה, שכן ההלכה עצמה מכירה בדחייה של השבת מפני החיים. לעומת זאת, מעשיה של יעל אשת חבר הקיני היו עבירה מבחינה הלכתית, על אף המטרה הטובה שביסודם. ולכן הם, ורק הם, עונים באופן הולם להגדרה של עבירה לשמה.
מקור ההערה: ידע אישי וסברא פשוטה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן