חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עדות מוכחשת

עדות שיש כנגדה עדות המכחישה אותה - בבא בתרא לא, א

עדים שמסרו עדותם, ובאו עדים אחרים והעידו על אותו עניין עדות שונה, כיוון שאי אפשר לברר איזו מן העדויות כשרה, ואיזו פסולה - אין סומכים על שתי העדויות, ונשאר הדבר בספק.
לדעת רב חסדא, העדים משתי הכתות פסולים לכל עדויות שבתורה;
ולדעת רב הונא, כל כת כשרה בפני עצמה, מפני שמעמידים כל כת על חזקת כשרות.
אמנם אם כת אחת מעידה שהיה השדה של אבותיו של ראובן וגם אכל ראובן מפירותיו שלוש שנים, וכת אחת מעידה, שאכל שמעון מפירותיו שלוש שנים, בזה יש סוברים, שגם לדעת רב הונא מתבטלות שתי העדויות, וגם מה שהעידו, שהיה השדה של אבותיו של ראובן, מתבטל.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עדות
עדות מיוחדת
עדות מכוונת
עדות שאי אתה יכול להזימה
עדות שבטלה מקצתה - בטלה כולה