חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עדות מכוונת

עדות ללא פגם - בבא בתרא קסח, ב

אחת הדרכים לקיים שטר היא, שיכתבו בית הדין, שעדי השטר עצמם העידו בפניהם על תוכנו, ואישרו שהחתימה שעל גביו היא חתימתם, ונמצאת עדותם מכוונת.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: רמי דיין
הערה: יש לפרש מה פשר מכוונת.לדעתי מתואמת.עדויות תואמות,כלומר נכונות.
עדות מכוונת
במליצה:עדות התואמת לעדות אחר.
("אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע עדותן בטילה, שהכל יודעין שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב נמצאת עדותן מכוונת"-תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ט).


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עדות
עדות מוכחשת
עדות מיוחדת
עדות שאי אתה יכול להזימה
עדות שבטלה מקצתה - בטלה כולה