חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עדות שאי אתה יכול להזימה - לא שמה עדות

סנהדרין מא, א

הזמה היא כשבאים עדים אחרים ואומרים:
"באותה שעה לא יכלתם לראות מה שאתם מעידים עליו, שכן הייתם עמנו במקום אחר"
אחד התנאים לקבילותה של עדות הוא, שתהא אפשרות להזימה בדרך האמורה לעיל. כיוון שכך, בחקירה שחוקרים בית דין את העדים, דורשים מהם למסור את הזמן ואת המקום שראו בו את מה שהם מעידים עליו, ואם לא מסרו העדים פרטים זהים בעניינים אלה, אין עדותם עדות, לפי שבהיעדרם חסר התנאי שתהיה אפשרות להזימם.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עדות מוכחשת
עדות
עדות מיוחדת
עדות מכוונת
עדים זוממין
עדות שבטלה מקצתה - בטלה כולה