חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עדות שבטלה מקצתה - בטלה כולה

בבא קמא עג, א

עדות שבטל חלק ממנה, מתבטלת כולה, ואין אומרים שתהיה קיימת לעניין החלק שלגביו לא נתבטלה.
למשל, שטר שכתוב בו, שנתן לוי בית לראובן ולשמעון, והעדים החתומים בשטר קרובים לראובן ורחוקים משמעון, העדות מתבטלת גם לגבי שמעון, מאחר שנתבטלה לגבי ראובן.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עדות
עדות מוכחשת
עדות מיוחדת
עדות מכוונת
עדות שאי אתה יכול להזימה