חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עוברת על דת משה; עוברת על דת יהודית

אישה המכשילה בעלה באיסורי תורה או העוברת על דברים שהקפידו בהן בנות ישראל - כתובות עב, א

עוברת על דת משה היא אישה המכשילה את בעלה באיסורי תורה, עד שאינו יכול לסמוך עליה בדברים שדרך איש לסמוך על אשתו.

למשל:
אישה המאכילה את בעלה מאכל שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות,
או עיסה שלא הופרשה ממנה חלה,
ואומרת לו שהם מתוקנים, ואחרי שאכל, מתברר לו ששיקרה לו.
או המשמשת עמו כשהיא נידה, ואומרת לו שהיא טהורה, ולאחר מכן מתברר לו שהייתה נידה.
וכן הנודרת ואינה מקיימת.

עוברת על דת יהודית היא אישה העוברת על דברים, שאף על פי שאינם כתובים בתורה, נהגו בהם בנות ישראל במידת הצניעות.

למשל:
אישה המכסה את שער ראשה, אך על פי מנהג בנות ישראל אין הכיסוי מספיק כדי לצאת בו לשוק;
או שעושה מלאכתה שלא בצניעות;
או שהיא יושבת כחברת בחורים ומדברת אתם דברי בטלה,
וכן כיוצא באלה, מעשים שאינם צנועים.
העוברת על דת משה, והעוברת על דת יהודית, רשאי הבעל לגרשן מחמת מעשיהן, והוא פטור מלשלם להן את כסף כתובתן.

מקור הערך: על פי פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: שכחת להוסיף שעוברת על דת משה זוהי עילת גירושין שחלה גם על האישה כלפי הבעל


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן