חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עירוב פרשיות

כלל בדרישת הכתובים - בבא קמא קז, א

כלל בדרישת הכתובים, ולפיו יש פרשיות שאינן מסודרות ונפרדות זו מזו, אלא מעורבות זו בזו, היינו אינן עוסקות כל אחת בנושא שלה בלבד, אלא פסוק מפרשה אחת שייך לפרשה אחרת, אף על פי שלא נכתב בה פסוק זה אלא בחברתה.
למשל, יש מי שאומר, שהפסוק שבפרשת משפטים:
"אשר יאמר כי הוא זה" (שמות כב, ח),
המלמד דין שבועת מודה במקצת, הכתוב בפרשת שומר חינם, אין מקומו שם, שכן שומרים נשבעים גם אם לא הודו במקצת הטענה, ומקומו בפרשה אחרת, שעניינה הלוואה, שהדין בה הוא, שנתבע שכפר בכול אינו נשבע, ודווקא מודה במקצת הטענה, נשבע.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: י.מ.צ הלפר
הערה: יש לחדד שישנה תוצאה ל"עירוב פרשיות", חשוב לזכור שאין כאן רק איזכור טכני על כך שפס' מסוים שייך לפרשה אחרת, אלא שההימצאות של פס' זה "מערבת" בין הפרשיות השונות ומשווה את דיניהם.
כך לדוגמא במסכת סנהדרין דף ב' ע"ב, עירוב הפרשיות בפרשת משפטים גורם לכך שגם דיני הלוואת ידרשו דיינים מומחים. (אכן להלכה אין צורך בדיינים מומחים ואכמ"ל ע"ש.)
מקור ההערה: הש"ס


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן