חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עסוקין באותו עניין

עיסוק בעניין מסוים נותן תוקף משפטי לעניין אחר - גיטין יח, א

לפעמים העיסוק בעניין מסוים הוא תחליף לאמירה מפורשת או למעשה, הנדרשים כדי לתת תוקף משפטי.
שטר שנכתב ביום ונחתם בלילה שלאחריו, פסול, מפני שהוא שטר מוקדם. אך, אם היו העדים החותמים עסוקים בשטר, ומוכנים לחתום כבר ביום, אלא שנאלצו להמתין עד שיסיים הסופר לכתוב את השטר, השטר כשר, אף על פי שנחתם בלילה, שהרי כבר משעת כתיבה יש לשטר זה קול. העיסוק בעניין השטר מסיר את הפגם.
גם מי שהיה מדבר עם אישה על עסקי גיטה או קידושיה, ונתן לה את גיטה או את קידושיה, ולא פירש במלים, שהוא עושה כן לשם גירושין או לשם קידושין - יש מי שאומר, שעצם העיסוק באותו עניין, סמוך לנתינה, מבהיר שנעשתה הנתינה שבאה אחריו לשם גירושין או לשם קידושין.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן