חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פרוזבול

שטר הנעשה בבית דין המונע השמטת חובות בסוף השמיטה

מודעה שמוסר אדם בפני בית דין בנוסח זה:
"מוסרני לכם פלוני ופלוני, הדיינין שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי, שאגבנו כל זמן שארצה",
והדיינים חותמים עליה.

מדין תורה בסוף שנת השמיטה נשמטים כל החובות שהגיע זמנם להיפרע. כאשר ראה הילל שבני אדם נמנעים מלהלוות, מחשש שתשמיט השמיטה את חובם, עמד והתקין את הפרוזבול.

הפרוזבול מאפשר למלווים לגבות את חובותיהם גם לאחר שנת השמיטה, בכך שהוא מונע השמטת החובות. הפרוזבול מנצל את העובדה שחובות שחייבים לבית דין - אין השביעית משמטת, וכתיבת פרוזבול נחשבת למסירת החוב לבית הדין.

לאחר כתיבת פרוזבול בית הדין הם התובעים את החוב מן הלווה, והשביעית אינה משמטת עוד את החוב.

תמר מושקוביץ, שתי גישות בהבנת תקנת פרוזבולמקור הערך: יהודה איזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עולבנא דדייני
פרוזבול - הסבר המושג
שביעית - הסבר המושג
שמיטת כספים - הסבר המושג
שמיטת כספים