חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קידוש השם

מצווה להרבות בכבודו של הקדוש ברוך הוא - בבא קמא קיג, א

קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא.
אדם מישראל מצווה להרבות בכבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן, יהודי שנאנס על ידי גויים לעבור על אחת ממצוות התורה, מתוך כוונה להעבירו על המצוות, ונכחו באותו מעמד עשרה אנשים מישראל, חייב ליהרג ולא לעבור על המצווה מפני קידוש השם.
עניין נוסף שיש בו מצוות קידוש השם הוא, שאם באו לפני דיין ישראל וגוי, הדין הוא: שאם הדיין יכול לזכות את הישראל בדיני ישראל, יזכהו ויאמר לגוי: "כך דיננו"; ואם יכול לזכותו בדיני אומות העולם, יזכהו ויאמר לגוי: "כך דינכם".
ר' ישמעאל אומר, שאם אינו יכול לזכותו, ינהג הדיין בערמומיות, ויזכה את הישראל.
ר' עקיבא סבור, שאין להערים, וזאת כדי שיתקדש שם ה' בין האומות, שיאמרו: "כמה ישרים שופטיה של אומה זו, שאינם נושאים פנים לאחיהם".

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עשרה הרוגי מלכות
שמד