חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קניין הגוף; קניין פירות

הבעלות על נכס ועל פירותיו - בבא בתרא קלו, ב

קניין הגוף הוא הבעלות על עצם הנכס או הקרן;
וקניין פירות הוא הבעלות על רווחו של הנכס.
לגבי קניין פירות, נחלקו אמוראים, אם הוא כקניין הגוף, אם לאו. היינו, האם הזכות לאכילת פירות, מקנה זכות קניינית גם בגוף החפץ? אם לאו.
להלכה נפסק, שקניין פירות אינו כקניין הגוף, היינו, שהזכות לאכילת פירות לא מקנה זכות קניינית בגוף החפץ. מי שנתן לבנו את גוף נכסיו מעכשיו, ואת פירותיהם לאחר מותו - גוף הפירות קנוי לבן מעכשיו, והפירות שייכים לאב עד מותו.
אם מכר הבן את הנכסים - לא קנה הקונה כלום עד שימות האב.
אך אם מכר הבן את הנכסים בחיי האב, ומת הבן ואחר כך מת האב - כשימות האב, קונה הלוקח.
זאת מפני שאין לאב אלא פירות הנכסים וקניין פירות אינו כקניין הגוף.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
קניין בטעות - חוזר
קניין שנים; קניין עולם
קנין