חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קשוט עצמך

קשוט עצמך ואחר קשוט אחרים: לפני דרישה מאחרים הנהג עצמך כראוי באותו עניין (בבא בתרא ס, ב)

יפה מעשיך תחילה, ורק אחר כך יפה מעשיהם של אחרים. כלומר, לפני שאתה דורש משהו מאחרים, דאג שתנהג אתה עצמך כראוי באותו עניין.
מעשה בר' ינאי, שהיה לו אילן שנטה לרשות הרבים, והיה אדם אחר שהיה לו גם כן אילן הנוטה לרשות הרבים. באו בני רשות הרבים ודרשו, שיקצוץ אותו אדם את אילנו. כשבא אותו אדם להתדיין לפני ר' ינאי, ביקש ממנו ר' ינאי שיבוא אליו למחרת, ובלילה שבינתיים קצץ ר' ינאי אילנו.
למחרת בא אותו אדם, והורה לו ר' ינאי לקצוץ את אילנו.
אמר לו אותו אדם:
"והלוא גם לך יש אילן כזה",
השיב לו ר' ינאי:
"לך וראה, אם האילן שלי קצוץ - קצוץ גם אתה את שלך; ואם לאו - אל תקצוץ".
התלמוד, שדן בהתנהגותו של ר' ינאי בפרשה זו, שואל, מדוע לא אמר ר' ינאי לאותו אדם שיקצוץ את אילנו, ואחר כך יקצוץ הוא עצמו (ר' ינאי) אילנו, ומשיב, שעשה כן משום "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים".
בעניין אחר, משתמשים בכלל זה כדי ללמדנו, שמי שאי אפשר לדון אותו, אינו יכול לדון אחרים. כך לגבי כהן גדול, וכך גם לגבי מלכי בית דוד - שאלמלא היו הם עצמם חשופים להעמדה לדין, לא היו מוסמכים לדון (סנהדרין יח, א; שם יט, א).


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן