חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רוח חכמים נוחה ממנו

עשיית מעשה טוב שאין מחויבים בו מן הדין (שביעית, פרק י, משנה ט)

מעשה שאין מחויבים בו מן הדין, אך חכמים מרוצים ממי שעושה אותו, מפני שבכך הוא מוכיח שיש בקרבו רוח חכמה וחסידות.
למשל,
המחזיר חוב לאחר השמיטה, אף שבעצם שמטה השמיטה את חובו, "רוח חכמים נוחה ממנו".
וכן, מי שלווה מן הגר, ומת הגר, אינו חייב להחזיר לבני הגר שנולדו לו בשעה שהיה גוי, אף אם נתגיירו עם אביהם, לפי שאינם יורשים את אביהם. אם החזיר את החוב לבני הגר שנתגיירו עם אביהם, רוח חכמים נוחה ממנו.
וכן במכר כשלא עשה הלקוח מעשה קניין בנכס,
ואף לא שילם את התמורה, הדין הוא שיכול כל אחד מהם לחזור בו. אם אף על פי כן מקיים המוכר את דבריו, ואינו חוזר בו מן המכירה, רוח חכמים נוחה ממנו.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן