חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבועת הדיינין

שבועה שהדיינים משביעים בעל דין, החייב שבועה - שבועות לח, ב

למשל,
החייב שבועת מודה במקצת,
שבועה מכוח עדות עד אחד,
שהן שבועות שחייבים בהן מן התורה.
וכן שבועות שחייבים מדברי הסופרים, כגון:
שבועת שכיר
ושבועת הפוגם שטרו,
וכיוצא בהן, שאף הן בגדר שבועת הדיינים.
אמנם "שבועת היסת", שניתקנה על ידי חכמי התלמוד. אינה בגדר שבועת הדיינים (ראה רמב"ם, הלכות שבועות, פרק יא, הלכה ז).


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שבועה בנקיטת חפץ
שבועת היסת
שבועת שומרין