חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבועת היסת

שבועות מ, ב

מן התורה חייב להישבע רק "מודה במקצת הטענה", ואילו הכופר בכל, ואומר לתובע: "אין לך בידי כלום" - אינו נשבע.
בהנחה ש"אין אדם תובע, אלא אם כן יש לו עליו", תיקנו חכמים שגם הכופר בכל - יישבע.
הלשון "היסת" נתפרשה בכמה דרכים:
יש שפירשוה מלשון שימה, ששמו חכמים שבועה על הכופר בכל (כמו: "אם ה' הסיתך בי" - שמואל א כו, יט);
יש שפירשוה מלשון הסתה, מתוך שמטרת השבועה להסית את הכופר בכל להודות;
יש שפירשו: שבועה שנשבע הנתבע שליבו לא הסיתו להכחיש ולכפור במה שהוא חייב, או שנשבע התובע שליבו לא הסיתו לתובע מה שלא מגיע לו.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שבועה בנקיטת חפץ
שבועת הדיינין
שבועת שומרין